<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> CVV
 

 

Voor bepaalde kredietkaarten (Visa, Mastercard) dient ook het cvv-nummer ingegeven te worden. Dit is kleine nummer op de handtekeningstrook op de achterzijde van uw kaart.